Så fungerar niDRA®

niDRA är utvecklad för en djupare avslappning och därmed en bättre sömn.

Visa fler artiklar

Dubbel funktion förklarar effekten

Kosttillskottet niDRA® innehåller en kliniskt fastställd dos av KSM66® (ashwagandha) och Affron® (saffran). Två extrakt som båda har en god effekt på sömn, oro och nervositet – men som när de kombineras ger en djupare och snabbare effekt. Ett resultat av att de båda extrakten arbetar mot samma mål men på olika sätt. Hur det fungerar förklaras nedan.

KSM66, funktion:

KSM66 har i upprepade studier visat effekt på stressrelaterade problem som trötthet, oro, nervositet och sömn. Ett resultat av att KSM66 ökar kroppens motståndskraft mot stress. Därigenom blir det lättare för kroppen och själen att slappna av, att vila och att sova.

1. KSM66 bidrar till att reglera stressystemet (HPA-axeln)

När kroppen upplever stress, oberoende av orsak, signalerar hypotalamus till hypofysen (Pituitary gland) som i sin tur stimulerar binjurarna (Adrenal glands) att producera stresshormon. När nivån av t.ex. kortisol är tillräcklig finns det ett feedback-system, en hormonbroms som skall nedreglera systemet. Men vid långvarig stress fungerar ofta inte detta och binjurarna fortsätter att producera stresshormon – en obalans uppstår.

Upprepade studier visar är att KSM66 bidrar till att reglera detta system (HPA-axeln) vilket ökar kroppens motståndskraft mot stress – vilket i sin tur bidrar till en normalisering av stresshormon – framförallt kortisol.

Affron®, funktion:

Även Affron har tydlig effekt på stressrelaterade problem som humör, känsloliv, oro och avslappning. Studierna visar att humöret förbättras samtidigt som oro och nervositet minskar. Precis som med KSM66 får kroppen lättare att slappna av och att vila. Men mekanismen är en helt annan och synergistisk.

2. Affron bidrar till att normalisera nervsystemet

Vår känsla av lugn, balans och avslappning är helt beroende av att vårt nervsystem – det system som förmedlar signaler mellan kroppens och hjärnans celler är i balans. Kommunikation mellan nervceller sker via synapser, som i sin tur är beroende av att det finns tillräckligt med signalsubstanser. När det gäller humör och sinnesstämning är det framförallt dopamin och serotonin som är viktiga.

Studier visar att saffrans förmåga att bidra till avslappning, känslomässig balans och en positiv sinnesstämning är ett resultat av att saffran hjälper till att återskapa en normal balans i detta viktiga kommunikationssystem.

Funktionen hos kosttillskottet niDRA® skall inte förväxlas med läkemedel som har en direkt effekt på receptorer och signalsubstanser. niDRA® är ett mjukverkande kosttillskott som arbetar i harmoni med kroppen för att återskapa en normal balans – och därmed hjälpa kroppen till återhämtning, vila och sömn.

niDRA säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

visa återförsäljare