niDRA® - för sömn och sinnesro

Djupare avslappning, bättre sömn

29 extraktspecifika studier

Ekologiskt framställd

100% kontroll från frö till färdig produkt

Genom att kombinera Affron med KSM66 får kroppen och själen hjälp från två håll. Kombinationen ger därför en djupare och snabbare effekt avseende sömn och sinnesro jämfört med om extrakten används separat – oberoende av ålder och kön.

NIDRA - ETT AV VÄRLDENS MEST CERTIFIERADE KOSTTILLSKOTT

Det omfattande kvalitets, säkerhets och renhetsarbetet med de i niDRA ingående extrakten KSM66 och Affron har lett fram till att niDRA är ett av världens mest certifierade kosttillskott. Certifieringarna avser t.ex. renhet, spårbarhet, miljö och produktionssäkerhet. niDRA är också certifierat fri från doping

lär dig mer