niDRA –kontroll från frö till färdig produkt

All odling sker på egna ekologiska fält, all extraktion sker i egna produktionsanläggningar och med egenutvecklade extraktionsmetoder – 100% kontroll.

Visa fler artiklar

KSM66® & Affron® - miljö, ekologi och teknologi i harmoni

1. AFFRON: Pharmactive, företaget bakom Affron är ett familjeägt företag, hundraprocent dedikerat till att odla, producera och kliniskt dokumentera världens bästa saffranextrakt – med ansvar för miljön.

De egna odlingarna finns på det spanska höglandet i en region som heter Castilla-La-Mancha. All odling sker hantverksmässigt och helt ekologiskt utan användning av konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.

 

Saffran, vilket är pistillen hos en speciell typ av krokus, Crocus Sativus L, plockas för hand på morgonen och processas samma dag via en patenterad, miljövänlig, extraktionsmetod –AffonCool-tech®.

En metod där extraktionen sker vid låg temperatur och utan användning av kemikalier. En teknik som garanterar att alla de bioaktiva ämnena bibehålls och är stabila.

Samtliga frön som används är egenproducerade, ekologiska och genetiskt lika vilket kontrolleras kontinuerligt via DNA-analys.

För att säkerställa kvalitet och effekt har Pharmactive patenterat en fix kombination av de aktiva ämnena safranal & crocin – Lepticrosalides®.

Pharmactive har genomfört 8 kliniska studier varav sex stycken är publicerade. Samtliga studier är gjorda med 2x14 mg Affron per dag (med 3,5% Lepticrosalides). Inget annat saffranextrakt i världen har motsvarande klinisk dokumentation.

 

Så framställs Affron®

2. KSM66: Även KSM66 är ekologiskt odlad och extraherad med en miljövänlig teknik, en teknik som det tog 14 år att utveckla – Green Chemistry.

Resultatet är ett fullspektrumextrakt som innehåller rotens hela naturliga komplex av aktiva ämnen, både vatten- och fettlösliga – men i 10 gånger högre koncentration jämfört med torkad rot.  

KSM66® är den enda Ashwagandha-produkt i världen som produceras med 100% kontroll från frö till färdigt extrakt. All tillverkning, utveckling och kontroll sker i egna produktionsanläggningar – godkända för läkemedelsframställning.

Effekten, säkerheten och upptaget är visad i 22 kliniska, dubbelblinda och placebokontrollerade studier (14 humanstudier och 2 djurstudier är publicerade, resten förväntas publiceras under kommande år)

niDRA säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

visa återförsäljare