Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy för att lära dig mer om hur vi hanterar personuppgifter.

KSM66 säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

visa återförsäljare

WHEN TRADITION MEETS SCIENCE

Integritetspolicy

1.           Integritetspolicy & Cookies

Medicinegarden AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på nidra.se. Medicinegarden är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen.  Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@medicinegarden.se

1.1 Personuppgifter som behandlas

Exempel på information som inhämtas:

·         Företagsnamn

·         Kontaktperson

·         Företagsadress/fakturaadress

·         Telefonnummer och e-postadress

·         Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökt, browserinställningar och IP-adress.

MedicineGarden samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

1.2 Hur hämtar vi information?

Medicinegarden samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information.

Exempel på formulär:

·         Kontaktformulär

1.3 Ändamålet med information som inhämtas

·         För att kunna sända relevant information

·         För att kunna sända e-postutskick med produktnyheter, kampanjer och andra erbjudanden.

·         För att kunna ta kontakt med dig för att svara på frågor och/eller erbjuda våra produkter och tjänster

Vi inhämtar ingen information från tredje part.

1.5 Rättslig grund för insamling av personuppgifter

·         Samtycke

·         Avtal

·         Intresseavvägning

1.6 Hur lagras informationen?

Information som inhämtats via webbplatsen lagras på webbplatsens krypterade server.

1.7 Hur tas information bort?

Personuppgifter tas bort efter kundens kontakt med vår kundtjänst.

1.8 Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men Medicinegarden AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer är personuppgiftsbiträden och kan behandla personuppgifter å Medicinegarden AB vägnar.

1.9 Rättigheter

Som användare av Medicine Garden ABs webbplats, nidra.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. 

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att MedicineGarden inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se 

 

Kontakt

info@medicinegarden.se